Lê ngọc Doanh@lengocdoanh81_nb
Tham gia từ ngày 10/11/2018
Mua
Mua
Mua
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 23/5/2019 lúc 15:03
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 23/5/2019 lúc 15:03
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 23/5/2019 lúc 15:03
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 23/5/2019 lúc 15:02
Mua
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 15/5/2019 lúc 16:13
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 15/5/2019 lúc 16:12
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play