Sự kiện ngày mới@mi003
Tham gia từ ngày 18/04/2017
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (18-01-2019) Các mã liên quan: $NBT, $LCD, $DPH, $LBC, $PBT
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (17-01-2019) Các mã liên quan: $C47, $TVH.
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (16-01-2019) $MWG: Giao dịch phát hành thêm: 6.2 triệu CP $DGC: Trả cổ tức năm 2018 (1000 đ/cp) $SRA: Phát hành thêm: 16 triệu CP, tỷ lệ 100:800, giá 10000 đ/cp $VDS: Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp)...Xem thêm
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (15-01-2019) $PVS: Giao dịch phát hành thêm: 31.3 triệu CP Các mã liên quan: $AMS, $SMN, $YTC, $S4A, $MH3, $PVS
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (14-01-2019) $SBT: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017. Tỷ lệ 100:6 $SHS: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017. Tỷ lệ 100:25 $SHS: Phát hành thêm: 70.3 triệu CP, tỷ lệ 100:66.67, giá 12000 đ/cp...Xem thêm
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (11-01-2019) Các mã liên quan: $HNP, $BTU, $VWS, $VID, $VNT, $NAV, $TV4
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (10-01-2019) Các mã liên quan: $POT, $SJE, $SD5, $TIP, $HTM.
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (09-01-2019) Các mã liên quan: $BST, $NDP, $BSH, $VIH, $DRL, $HMH, $ICG, $GLC.
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (08-01-2019) Các mã liên quan: $KIP, $A32, $TTD, $DXV, $DHP.
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (04-01-2019) Các mã liên quan: $EAD, $MDN, $SMA, $TRA.
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play