Sự kiện ngày mới@mi003
Tham gia từ ngày 18/04/2017
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (22-03-2019) Các mã liên quan: $PSW, $XDH, $LBM, $VTC, $CAT
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (21-03-2019) $TTH: Trả cổ tức năm 2017 (500 đ/cp) Các mã liên quan: $PCC, $SPC, $PMC, $THI, $TTH.
Xem các bình luận trước
avatar
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (20-03-2019) $NVB: Phát hành thêm: 184.6 triệu CP, tỷ lệ 100:62, giá 10000 đ/cp Các mã liên quan: $BHP, $HPT, $IDV, $NVB.
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (19-03-2019) $ASM: + Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017. Tỷ lệ 100:5 + Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng cổ phiếu. Tỷ lệ 100:2 $MST: Giao dịch phát hành thêm: 2.5 triệu CP...Xem thêm
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (18-03-2019) $HDG: Giao dịch phát hành thêm: 449 CP $HVH: Trả cổ tức năm 2018 (1000 đ/cp) Các mã liên quan:...Xem thêm
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (15-03-2019) $GAS: Trả cổ tức đợt 2/2018 (2000 đ/cp) $AST: Trả cổ tức đợt 1/2018 (1500 đ/cp) $TCL: Trả cổ tức đợt 1/2018 (1800 đ/cp) $CSI: Ngày giao dịch đầu tiên trên sàn $UPCOM. Giá tham chiếu: 10800 đ/cp...Xem thêm
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (14-03-2019) $VIP:Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) Các mã liên quan: $DT4, $ABI, $BDT, $VIP.
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (13-03-2019) $DHG: Trả cổ tức đợt 2/2018 (2000 đ/cp) $HCD: Giao dịch phát hành thêm: 5.4 triệu CP Các mã liên quan:...Xem thêm
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (11-03-2019) $SWC: Trả cổ tức đợt 2/2018 (3000 đ/cp) Các mã liên quan: $SWC, $SFC, $PJC, $CHC, $IDN, $BTN.
SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP (08-03-2019) Các mã liên quan: $HPB, $HBD, $VC6, $ADC
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play