Nguyễn Duy Hà@nguyenduyha
Tham gia từ ngày 08/10/2018
Tất toán hợp đồng do đáo hạn.
Chủ tút đã bán mã này ngày 20/12/2018 lúc 17:00
ok
Chủ tút đã mua mã này ngày 19/12/2018 lúc 13:08
Chủ tút đã bán mã này ngày 12/12/2018 lúc 11:15
ok
Chủ tút đã mua mã này ngày 10/12/2018 lúc 9:09
ok
Chủ tút đã bán mã này ngày 29/11/2018 lúc 9:01
ok
Chủ tút đã mua mã này ngày 28/11/2018 lúc 9:16
ok
Chủ tút đã mua mã này ngày 27/11/2018 lúc 14:05
ok
Chủ tút đã mua mã này ngày 26/11/2018 lúc 14:42
nhà mình có ai cam sjd ko?
ok
Chủ tút đã mua mã này ngày 21/11/2018 lúc 9:03
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play