Thang Pham@phamthang
Tham gia từ ngày 29/11/2017
Quan điểm đầu tư
Kiếm tiền
Quan điểm đầu tư
Kiếm tiền
Chủ tút đã bán mã này ngày 10/1/2019 lúc 13:59
Chủ tút đã bán mã này ngày 10/1/2019 lúc 13:58
Chủ tút đã bán mã này ngày 10/1/2019 lúc 13:56
Chủ tút đã bán mã này ngày 19/12/2018 lúc 14:23
$TCB
Quan điểm cá nhân tôi lúc này bán là thua !!!
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play