nguyen quoc dung@quocdung6w
Tham gia từ ngày 23/02/2018
Quan điểm đầu tư
Mưu sự tại Thiên thành sự tại Nhân
Quan điểm đầu tư
Mưu sự tại Thiên thành sự tại Nhân
1/4 gia tài bốc hơi
ai có thể chống lại quy luật giá trị?, cá mập hay tay to
$VNINDEX 970
Dự tăng
avatar
$VNINDEX 970
Dự giảm
Xem các bình luận trước
avatar
sao nhiều người quan tâm tới VNI
nếu ngày mai động đất thì nên mua, bán gì
avatar
mua ngày nay ngày mai có bán được không, 3T mới bán được là sao?
avatar
quy định t+3 mới bán được đối với cp và t+2 đối với tiền về. Bạn nên nghiên cứu kỹ trước khi làm bất cứ việc gì, đặc biệt là ck, không nên chỉ "thử cho biết" hoặc "nghe nói con này ăn bằng lần"

ngài thị trường yêu câu cao quá chắc phải bế quan luyện công thêm.
lợi nhuận kỳ vọng dưới -60 thì bán ,😉
Xem các bình luận trước
avatar
tội bự con mà trèo cao!

hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play