nguyen quoc dung@quocdung6w
Tham gia từ ngày 23/02/2018
Quan điểm đầu tư
Mưu sự tại Thiên thành sự tại Nhân
Quan điểm đầu tư
Mưu sự tại Thiên thành sự tại Nhân
Tất toán hợp đồng do đáo hạn.
Chủ tút đã bán mã này ngày 21/3/2019 lúc 17:01
Tất toán hợp đồng do đáo hạn.
Chủ tút đã bán mã này ngày 21/3/2019 lúc 17:01
vùng cấp cứu vnindex, 950
Dự giảm
Chủ tút đã bán mã này ngày 5/3/2019 lúc 9:29
avatar
càng khó càng tốt !
hi vọng vnindex về 950 rồi sideway chơi mới hay.
Chủ tút đã bán mã này ngày 26/2/2019 lúc 7:30
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play