Ngân Dương Thị Thu@realestate92
Tham gia từ ngày 13/04/2018
đón sóng dòng thuỷ sản nhờ hiệp định CPTPP
đón kết quả kinh doanh quý 3
bán,
Chủ tút đã bán mã này ngày 5/10/2018 lúc 19:16
đón sóng bất động sản cuối năm
Mua ảo, T3 về xem thử
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 19/9/2018 lúc 18:01
bn
avatar
bán ảo
Xem các bình luận trước
avatar
giờ là lúc mua vào chứ

dự tăng
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play