Sỹ Lê@syle90
Tham gia từ ngày 19/08/2017
Mua
Mua
Vpbs miễn phí giao dịch phái sinh bắt đầu từ 4/9/2018. Đăng kí mở TK để được hưởng ưu đãi tốt nhất. https://docs.google.com/forms/d/1RT9JnHR1M47OfqfIkSk9kUiaYVSJ-t-pRd9Ui0q_Sow
Xem các bình luận trước
avatar
Chiến thôi

Mua
Mua
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 24/9/2018 lúc 9:07
$VCB bán hay giữ các bác
Dự tăng
Phí PS siêu rẻ, đăng kí mở TK tại VPBS để nhận dịch vụ tốt nhất https://docs.google.com/forms/d/1K6pJKQLvT82PMmVDwrc2LPJXYf2PgwpvwulgY7uJKc0/edit
avatar
Thị trường đang trong giai đoạn nhạy cảm, cần quan sát kĩ để lên danh mục chuẩn bị cho sóng cuối năm. Đang kí tham gia hội thảo tại TPHCM để nắm bắt cơ hội lớn ngay. https://docs.google.com/forms/d/1XUbXyrbOojJTFuD7TmJEPyuMkFrGfzzhzfwsNYFKF0o/edit
Xem các bình luận trước
avatar
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play