Tùng Trần@tungteen
Tham gia từ ngày 06/03/2018
$LDG mạnh như súng... ko uổng phí lâu nay ôm hàng.
Dự tăng
Xem các bình luận trước
avatar
1
Sang giờ co ai múc $LDG chưa???
Dự tăng
Xem các bình luận trước
avatar
@thaituquoc hên xui bạn oi... $LDG mạnh mà gặp VNI kiểu này thì có trời mà cứu.

Chứng khoán Mỹ hôm nay đỏ...anh đố cha mấy đứa cho thị truong hôm nay xanh...Anh trump tru di cửu tộc nhé.
Dự giảm
Xem các bình luận trước
avatar
@Tranbinh07 chứng khoan VN muôn đời ko ngốc đầu lên nổi.

Chuẩn bị có tin vui cho những ai đã đầu tư vào em nó.
Dự tăng
Xem các bình luận trước
avatar
@haidang8877 ko bit hôm nay co vui đuoc ko?? Haiz

Chứng khoán Trung Quốc hôm nay xanh, anh đố Cha mấy đứa cho thị trường hôm nay đỏ được... lộn xộn là anh Bình tru di tam tộc nhé.
DM chúng mày... nghĩ sao nhận định TT test vùng 885... Tét CLM chúng mày... tiền của tao đổ vào ko phải cho chúng mày muốn noi j thì nói nhé.
Đang đỏ múc đi cho kip $LDG va $DXG... Thơm.
Dự tăng
Xem các bình luận trước
avatar
@realestate92 bản chất 2 con nay ôn định nhưng dù mạnh đến mây mà gặp TT như hôm nay cũng thua.

Tranh thủ hôm nay múc mạnh vào nha ae...Lời khuyên chân thành.
Dự tăng
$LDG đừng hỏi tui tại sao TT đỏ mà LDG xanh nhé... tui đã noi các bạn múc mạnh tuần vừa roii.
Dự tăng
avatar
Cơ hội múc giá đỏ hôm nay. Tuâng này tăng 2.0

1
Tin vui cho ae đầu tư... múc đuoc rồi đo.
Dự tăng
Xem các bình luận trước
avatar
@thaituquoc thích thì nhích thôi.

1
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play