🏵🏵🏵Thị trường đã công phá thành công mức 1000 điểm trong phiên, tất nhiên sẽ có test lại để đi lên bền vững hơn, chúc mừng  nhà đầu tư đã mua gom những cổ phiếu những phiên trước, có tâm thế chuẩn bị tốt hơn !
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play