Thị trường phản ứng hoàn toàn hợp lý do kỳ vọng về tỷ giá, lạm phát và cuối cùng trên hết là lãi suất vào cuối 2018 đầu 2019 đã thay đổi. Mặc dù rất xót xa nhưng cũng phải chấp nhận cutloss và chờ thị trường định giá lại mặt bằng giá dựa trên kỳ vọng mới.
Dự tăng
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play