Vì sao bạn chọn chứng khoán ?
LỰA CHỌN NGƯỜI MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN (cuối) LỰA CHỌN NGƯỜI MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN (cuối)  5. Kiến thức về đầu tư  Người môi giới phải thông hiểu lĩnh vực đầu tư mà khách hàng coi là quan trọng. Nếu người đầu tư đang quan tâm tới cổ phiếu thì họ cần một người môi giới không chỉ theo sát diễn biến hàng ngày của thị trường àm còn có thể đưa ra ý kiến về xu hướng của thị trường. Nếu người đầu tư quan tâm đến trái phiếu thì người môi giới phải giao dịch trái phiếu thường...Xem thêm
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play