Xanh đều đặn cả cơ sở và phái sinh😁😁 $VN30F1812 $QNS $MBB $VRE $PVS Ai quan tâm liên hệ: Quỳnh Vũ MBS ( zalo: 0915 017 196)
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play